6.eAukce ArtKabinet 17.2.2022

Posted by Miroslav Zíka

V loňském roce jsme pro Vás připravili pět úspěšných aukcí, na kterých jste si zakoupili přes pět set uměleckých děl. Letošní rok otvíráme únorovou aukcí, ve které nabídneme umělecká díla ze dvou soukromých sbírek. Obě sbírky mají těžiště v sakrální lidové tvorbě 19. století s přesahy do baroka. Kolekce byly doplněny obrazy a grafikami. Aukce se koná prostřednictvím portálu www.livebid.cz.

Číst více

Kolekce vzácných knih ze sbírky Josefa Nováka v 5. eAukci dne 2. 12. 2021

Posted by Miroslav Zíka

V tomto roce jsme pro Vás připravili již pátou, předvánoční aukci. Bude se konat prostřednictvím portálu www.livebid.cz, kde je umístěn náš aukční katalog nabízených uměleckých děl. Opět nabízíme kolekci sto kusů moderního skla a sto kusů dalšího výtvarného umění. Nabídka je rozšířšna o kolekci vzácných knih ze sbírky Josefa Nováka.

Číst více

4.eAukce 100 + 100 ArtKabinet 30.9.2021

Posted by Miroslav Zíka

Na jaře jsme pro Vás připravili tři aukce, na které navazujeme první podzimní aukcí, která se koná 30. září prostřednictvím portálu www.livebid.cz. Opět nabízíme kolekci sto kusů moderního skla a sto kusů dalšího výtvarného umění.

Číst více

Exponát července – Kubistická židle od Otakara Novotného

Posted by Miroslav Zíka

Kubistický nábytek, stejně tak jako kubistická keramika, patří mezi nejoriginálnější příspěvky českého výtvarného umění světu. Pavel Janák, Josef Gočár a Otakar Novotný se stali objeviteli a nejvýznamnějšími tvůrci tohoto výtvarného přístupu v užitém umění.

Číst více

2.eAukce 100 + 100 ArtKabinet 20.5.2021

Posted by Miroslav Zíka

Naše první on-line aukce proběhla koncem února a byla velmi úspěšná, z dvou stovek položek jsme prodali sto třicet předmětů. Za to Vám děkujeme. Ověřili jsme si, že tento způsob prodeje sběratelům a milovníkům umění vyhovuje, proto jsme připravili druhou aukci ve stejném formátu. Tato aukce proběhne 20. května a opět nabídneme sto kusů moderního skla a sto kusů obrazů, grafik a užitého umění.

Číst více

1.eAukce 100 + 100 ArtKabinet 25.2.2021

Posted by Miroslav Zíka

ArtKabinet Zíka nabízí svá umělecká díla jednak přímo v obchodě nebo prostřednictvím eshopu. Nyní jsme se rozhodli rozšířit způsob prodeje o eAukce neboli internetové online aukce. Využívat budeme platformy společnosti LiveBid, která nebízí virtuální prostor pro konání tohoto typu aukcí.

Číst více

Exponát října - Perla - Královna šperku

Posted by Mgr. Hana Šimonová

Perly mají u žen zvlášní postavení. Některé na ně nedají dopustit, jiné by je nikdy na sebe nevzaly. Proč tomu tak je? Pro některé ženy hraje roli, že perly nejsou drahokamy, pro jiné je obtížné poznat a ocenit krásu pravých perel. Ale co si představit pod pojmem pravá perla? Perel existuje řada druhů, tímto článkem bych je ráda představila a ukázala na rozdíly mezi nimi.

Číst více

Exponát srpna – nadčasová mísa Františka Víznera

Posted by Miroslav Zíka

Místo úvodního slova nechám promluvit samotného autora: „Mám rád několik svých tvarů, na kterých nelze pohnout ani milimetrem hmoty a barvy. Dokonalost pro mne znamená poznání a přijetí osobních omezení. Nechtít se rozprostřít v širokém prostoru neomezených přání. Chci být laskavě omezen materiálem, nářadím, vlastní rukou. Samota a koncentrace mne vede na cestě k dokonalosti.“

Číst více

Exponát května – František Kupka?

Posted by Miroslav Zíka

Počátkem května se nám dostal do nabídky atraktivní grafický list Františka Kupky. Ačkoliv se tento list čas od času objeví v některé české aukci, přesné určení, o co se ve skutečnosti jedná, nebylo jednoduché.

Číst více

Exponát dubna - Malovaná číše od Friedricha Egermanna

Posted by Miroslav Zíka

Období biedermeieru bylo hvězdnou chvílí českého skla. Díky mistrovství a genialitě českých sklářů byla objevena řada nových sklovin a výzdobných technik, které si postupně osvojil celý svět. Jedním z nejvýznamnějších vynálezců a zároveň skvělým sklářem byl Friedrich Egermann. Jednu jeho neobvyklou číši bychom Vám rádi představili.

Číst více

Exponát března – sklářská tvorba Filipa Nízkého

Posted by Miroslav Zíka

Filip Nízký (1972) patří ke střední generaci sklářských výtvarníků, kteří se začali prosazovat na počátku tisíciletí. Studia zakončil v roce 1999 v ateliéru skla u prof. Vladimíra Kopeckého na pražské VŠUP. Ihned po studiu získal v Mnichově cenu Talent 2000 v oboru sklo. Ve své tvorbě se zabývá designem, malbou, sochařstvím, ale jádro jeho tvorby spočívá ve skleněné plastice. Již od roku 1997 spolupracuje s významnou sklárnou Moser, kde je autorem limitovaných sérií i autorských unikátů.

Číst více

Exponát února – Slavnostní sborník korunovace Marie Terezie v Praze v roce 1743

Posted by Miroslav Zíka

V poslední době vzrůstá zájem české společnosti o tuto významnou středoevropskou panovnici. Asi nejznámnějším projektem je televizní seriál Marie Terezie. Ve stínu seriálu vznikl v produkci České televize i zajímavý dokument v režii bratří Cabanů s názvem Panovnice. Ten bohužel dramaturgie nasadila v tak nepochopitelný čas, že jej téměř nikdo neviděl…

Číst více

Exponát ledna – Granátové šperky

Posted by Miroslav Zíka

Český granát je pro většinu lidí synonymem nejznámějšího českého šperku. A skutečně použití českého granátu ve šperkařství je natolik jedinečné a originální, že mu jiný drahý kámen může těžko konkurovat.

Číst více

Veletrh starožitností Antique listopad 2019

Posted by Miroslav Zíka

Poprvé jsme se zúčastnili veletrhu Antique na jaře tohoto roku. A protože od našich zákazníků byly pouze pozitivní ohlasy, rozhodli jsme se v účasti pokračovat. Jako obvykle se veletrh koná v Novoměstské radnici, nyní v termínu od 14. listopadu do 17. listopadu. Naše místo bude stejné jako na jaře, v nejkrásnější prostoře a to v bývalé kapli s barokní freskovou výzdobou.

Číst více

Budování galerie ArtKabinet Zíka

Posted by Miroslav Zíka

Architektky Adéla Pečlová, Lenka Milerová, leden – březen 2019

Když jsme se před rokem rozhodli otevřít naší galerii, oslovili jsme dvě mladé architektky se zadáním navrhnout kabinet umění. Adéla Pečlová a Lenka Milerové se nápadu chopily s obrovským zápalem. Nápad propojit historické umělecké předměty s moderním, minimalistickém interiérem je oslovil.

Číst více

Trochu jiný Pavel Hlava

Posted by Miroslav Zíka

Neobvyklá kolekce rytého skla.


Pavel Hlava je sklářský výtvarník mnoha poloh. Většina milovníků designu jej zná jako autora váz na jeden květ provedené technikou sommerso nebo hranolových váz z kobaltového skla se zatavenou stříbrnou fólií. Starší generace sběratelů má Pavla Hlavu spojeného s křehkými vázami se vpichy, pro které je charakteristická granátově červená barva přecházející do ohnivých a žlutých tónů.

Číst více

Sběratelská vášeň jménem porcelán

Posted by Miroslav Zíka

20. června, 17.00, hlavní budova UPM Praha

Srdečně Vás zvu na přednášku na téma vývoje sběratelství porcelánu, kterou přednesu v přednáškovém sálu Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Přednášku pořádá Společnost přátel UPM, za což jim upřímně děkuji.

Číst více

Powolny – Lötz – Lobmeyr

Posted by Miroslav Zíka

Jedinečná kolekce čtyř objektů v naší nabídce!

Co jméno, to pojem užitého umění 20. století. Michael Powolny – společně s Josefem Hoffmannem nejvýznamnější rakouský designér 1. poloviny 20. století. Sklárna Johan Lötz Witwe – nejslavnější středoevropská sklárna v období secese. A J. a L. Lobmeyr - synonymum pro špičkově provedené „vídeňské“ sklo.

Číst více

Kepka – zapomenutý příběh českých sklářů

Posted by Miroslav Zíka

Kdo si v Čechách ještě vzpomene na jméno Kepka? Sylva Petrová jej v Českém skle nezmiňuje, stejně tak ani Antonín Langhamer v Legendě o českém skle. A přitom je to jméno, které má své pevné místo v poválečné sklářské tvorbě, sochařský přístup bratří Kepků ke sklu je naprosto originální a nezaměnitelný. Pokud je mi známo, jako jediní přistupovali ke sklu jako sochaři ke kameni – definitivní tvar díla získávali odtesáváním, odbrušováním a odlamováním. Svým způsobem obdobný přístup ke sklu uplatňuje v poslední tvorbě Marián Volráb.

Číst více

Veletrh starožitností Antique duben 2019

Posted by Miroslav Zíka

Pražský veletrh starožitností Antique probíhá vždy na jaře a na podzim a je pořádán již více než dvacet let. Posledních devět let je umístěn do historických prostor Novoměstské radnice. Jednotliví vystavovatelé se musejí vypořádat se specifickým prostorem plným zákoutí, historických detailů a nepravidelností. My jsme se rozhodli tohoto veletrhu zúčastnit a představit Vám naši nabídku uměleckých děl. Historický prostor vnímáme jako výzvu. Proto jsme oslovili spřízněnou architektku, která nám navrhla elegantní stánek v „našem“ duchu.

Číst více

Sběratel obchodníkem

Posted by Miroslav Zíka

Celý život mě fascinuje užité umění. Když mi bylo patnáct let, začal jsem sbírat pečetítka. Představoval jsem si jejich majitele nebo dopisy, které jimi pečetili. Co pečetítko, to příběh. Později mě začala zajímat česká měkká kamenina. Množství talířů a konviček s pestrou škálou dekorů, navíc finančně velmi dostupné. Různorodé a přitom v něčem podobné. Praha, Týnec, Stará Role… Když jsem v ruce držel neznačený kus a díky znalosti dekoru jsem věděl, že se jedná právě o Starou Roli, měl jsem obrovskou radost. Někdy stačil i jen obrys nedokonalé značky a hned jsem věděl, kdo konvičku vyrobil.

Číst více

Proč právě ArtKabinet?

Posted by Miroslav Zíka

Užité umění. Co si pod tím člověk představí? Poučené publikum ví, že se jedná o pestrou škálu uměleckých děl, která vznikala mnoho staletí pro nejrůznější účely. Pro většinu lidí ale užité umění znamená jen skleničky a hrnečky ve vitríně. Sedá na ně prach, ale z pietních důvodů je člověk nevyhodí. To mi vždycky vadilo a chtěl jsem to změnit.

Číst více